แนวปฏิบัติที่ดีจากทั่วทุกมุมโลก
เพื่อช่วยขับเคลื่อน 13 หมุดหมายแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฐานข้อมูลล่าสุด ดูทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ดิจิทัลด้านการต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ (Digital Foreign Policy Strategy 2021-2024)
ดูทั้งหมด